Anasayfa Blog ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

01 Mart 2021 Pazartesi
ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
A.Ş. ile LTD. şirketler arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.
Anonim şirketlerde ortak sayısı konusunda bir sınırlama yoktur. Limited şirketlerde en fazla 50 (elli) ortak bulunabilir.
Anonim şirketler minimum 50.000 TL sermaye ile kurulabilir,  limited şirketler ise minimum 10.000 TL sermaye ile kurulabilir. Halka açık olmayıp, kayıtlı sermaye sistemini kabul görmüş anonim şirketler başlangıç sermayesi minimum 100.000 TL dir. Limited şirkette ise kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
Anonim şirketlerde, taahhüt edilen sermaye tutarının 1/4’ü şirketin tescilinden önce ödenip bloke edilir. Kalan sermaye borcu yönetim kurulunun alacağı karara göre en geç 24 (yirmidört) ay içinde ödenmesi gerekir. Limited şirketlerde, Resmi Gazete yayımlanan 10 Mart 2018 tarihli düzenleme ile bloke şartı kaldırılmıştır, sermaye borcunun 24 (yirmidört) ay içinde ödenmesi yeterlidir.
Anonim şirketlerde, şirket işlerini  yönetim kurulu yürütmektedir, limited şirketlerde ise müdür (veya birden fazla müdür bulunması halinde müdürler kurulu), şirketi temsil eden organlardır.
Anonim şirket ortakları yönetim kurulunda yer alması zorunlu değildir, fakat limited şirketlerde, şirket ortağı tek kişiyse bu kişinin müdür olarak atanır. Limited şirketin birden fazla ortak var ise, ortaklardan en az birisi müdür olarak atanır.
Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev yapar. Esas sözleşmede aksi belirtilmedi ise tekrar seçilmeleri mümkündür. Limited şirketlerde yeni müdür seçimi yapılana kadar şirket müdürleri süresiz olarak seçilebilir, süreli seçilmişler ise bu tarihe kadar görev yapabilir. Limited şirketlerde imza sirkülerinin 3 er yılda bir yenileme zorunluluğunu kalkmış olur.
Anonim şirketlerin gündeminde sermaye artırma veya azaltma, bölünme, birleşme, tür değişikliği, amaç veya konu değişikliği gibi özellikli konularda genel kurula bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olup limited şirketlerde ise hiçbir genel kurulunda bakanlık temsilcisi bulunmamaktadır.
Anonim şirketlerde ortaklar taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar şirkete karşı sorumludurlar, özel ve kamu borçlarından sorumluluğu bulunmaz. Limited şirketlerde ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından (vergi borcu, SGK primi gibi) şirkete getirdikleri sermaye ile oranlı olarak sorumlu olmaktadır.
Sermayesi 250.000 TL ve üzerinde  olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundururlar. Limited şirketlerde bu şekilde bir zorunluluk yoktur.
Sadece anonim şirketlerin halka arzı mümkündür.
Anonim şirketin vergi olarak avantajı olduğu için tercih edilir. 


Paylaş