Anasayfa Blog 2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI

2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI

04 Nisan 2022 Pazartesi
2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI

2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumların bir yıllık kazançları üzerinden belli bir oranda devlet tarafınca tahsil edilen vergi türüne kurumlar vergisi olarak tanımlayabiliriz. Şahıs olarak kurulan şirketler ise bu vergi türüne tabi değillerdir. Şahısların ise gelirleri üzerinden alınacak vergi ise yıllık gelir vergisidir.

İlk olarak gelir ve kurumlar vergisi 1950 yılında Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunları çıkartılmıştır. Bu dönemde şahıs ve kurumlara ait kazançlara esas vergilendirmeler ayrılmıştır.

Ardından 13/06/2006 yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır.

Son beş yıla göz atacak olursak Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranları ise şöyledir;

2022    % 23

2021    % 25

2020    % 22

2019    % 22

2018    % 22

2017    % 20

Başlıca Avrupa ülkelerindeki kurumlar vergisi oranı ise şöyledir;

Almanya          % 15

Hollanda         % 25

Yunanistan      % 24

İtalya               % 37

2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı

Yıllık olarak belirlenen kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’ti. 2022 yılı için belirlenen oran ise %23’tür. Aksi bir düzenleme olmaz ise 2023 yılı için belirlenen oran ise %20’dir. Bazı mükelleflerde ise bu oran daha düşük olabilir ve hatta bazı durumlarda istisna kapsamına dahil edilebilir.

Bazı mükelleflere uygulanan indirim konularını özetleyecek olursak, 7 Kasım 2020 yılında yürürlüğe giren ve Borsa İstanbul’da ilk defa işlem görmüş ve en az %20 oranında halka arz edilmiş kurumlar, 2021 yılından itibaren kurumlar vergisi oranı üzerinden 2 puanlık indirim söz konusudur. Bir diğer indirim konusu ise 2009 yılında teşvik belgesi almış olan kurumlar için getirilen indirimli kurumlar vergisidir.

Yasal bir değişiklik olmadığı müddetçe imalat yapan ve ihracat gerçekleştiren kurumlar ise üreterek ihracını gerçekleştirdikleri ürünler üzerinden ilave olarak %1 kurumlar vergisinden indirim hakkı kazanırlar.

Kısaca bu duruma örnek verecek  olursak, halka %20 arz edilmiş kurumlar ürettiği bir ürünü ihracatını gerçekleştiriyor ise bu durum için %2 ve buna ilave olarak üretilen ürünün ihracatından dolayı %1, toplamda %3 indirim söz konusu olur.

Kurumlar Vergisine Tabi Olan Kurumlar Hangileridir?

Başta yaptığımız tanımlamayı biraz daha genişletecek olursak, kurumlar vergisine tabi olan mükellefleri şöyle sıralayabiliriz;

·        Sermaye Şirketleri (Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)

·        İktisadi Kamu Kuruluşları

·        Kooperatifler

·        İş Ortaklıkları

·        Vakıf ve Derneklerin Bünyesinde Yer Alan İktisadi İşletmeler

Bahsi geçen ve kurumlar vergisine tabi olan mükellefler kurumlar vergisi beyannamesini Nisan ayının son gününe kadar beyannamelerini verebilir. Ödeme konusu ise yine Nisan ayının son günü olarak belirlenmiştir.

Burada ufak bir açıklama yapacak olursak, kurumlar vergisine tabi mükellef yani tarhiyat muhatabının Türkiye’yi terk etmesi durumunda ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde beyanname verilmesi gerekmektedir.

 


Paylaş