Anasayfa Blog BA/BS FORMU NEDİR?

BA/BS FORMU NEDİR?

10 Şubat 2021 Çarşamba
BA/BS FORMU NEDİR?

BA/BS FORMU NEDİR?

Bu başlıkta işleyeceğimiz iki önemli konu Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önemli araçlarından mal ve hizmet alımları için kullanılan ‘Bildirim Alacak’ (BA), mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirimler için kullanılan ‘Bildirim Satacak’ (BS)’nin kısaltılmasıdır.

Bu iki önemli kısaltmayla işleyeceğimiz BA ve BS formları alıcı ve satıcının fatura bilgilerini kıyaslayarak beyanın gerçekliliğini teyit eden ve olası sahtecilikleri engellemeyi hedefleyen formlardır. Bildirim Alacak (BA) ve Bildirim Satacak (BS) mutabakat sağlamak üzere başvurulan bir beyan sistemidir ve bir ay içindeki 5 bin TL ve üzeri faturalar için doldurulur.

Yukarıda adı geçen BA, BS Mutabakat formuyla ilgili olarak bilgi vermek gerekirse, Maliyle Bakanlığına bildirilmesi gereken bir form olan BA ve BS mutabakat Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 5 bin TL’yi geçen mal alış ve mal satışlarında fatura tutarı ve fatura adetlerinin bildirildiği bir formdur. Müşteri ve tedarikçilere BA ve BS mutabakat bildirimleri e- posta veya faksla da gönderilebilir. BA ve BS formları ile 5 bin TL üzeri mal ve hizmet faturaları, yurt dışına kesilen faturalar ve iade faturaları beyan edilir. Adı geçen BA ve BS formları her ayın 5’ine kadar bildirilmesi gereken formlardır. BA ve BS formlarıyla ilgili olarak şahıs işletmeleri açısından 15 – 04 – 2013 tarihinden itibaren BA ve BS bildirim formlarını verme hükümlülüğü bulunmamaktadır. Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren BA ve BS bildirim formu vermeyecekler.

BA ve BS formlarıyla ilgili olarak serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerde BA ve BS bildirim formu vermekle yükümlüdürler. Ancak bu söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilir. 

BA ve BS formlarının düzenlenmesinde mantığın ne olduğu ile ilgili gelen bir soruya da yanıt olması açısından aşağıdaki bilgileri verebiliriz.

Yazılarda adı geçen BA ve BS formunu Türkiye’de faaliyet gösteren, kurumlar vergisi mükellefi firmalar ile gerçek usuldeki gelir vergisi mükellefleri vermek zorundadır. Gelir İdaresi Başkanlığı bu beyanları alıcıdan ve satıcıdan ister. Alıcı ve satıcı formalarını karşılaştıran Gelir İdaresi Başkanlığı her iki tarafın beyanını eşleştirerek uyumsuzlukları tespit eder. Gelir İdaresi Başkanlığının uyum eşleşmesini yapmasının sebebi evrakta sahteciliğin veya vergi ziyanının önünü kesmeye çalışmasıdır. Özellikle bu işlem KDV iadesi işlemlerinde sıkça yapılır.

Karşı taraf BA ve BS formu vermek zorunda değilse bile, diğer taraf bu adı geçen formu verir. Burada Gelir İdaresi Başkanlığı her hangi bir karşılaştırma işlemi yapamasa da, firmanın işlem hacmi konusunda bilgi sahibi olunması sağlanmış olur.

BA ve BS formlarıyla karşılıklı bildirim yapan tarafların her ay BA ve BS mutabakatı yapmaları gerekir. Bunun sebebi ise eksik ulaşan faturalara veya hatalı muhasebe kayıtları sonucu ortaya çıkabilecek ve sonrasında soruşturulabilecek uyumsuzlukların önüne geçmektir. 

 

Düzeltme ve cezalar

BA ve BS veren mükellefler bildirimlerini elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra yaptıkları bildirimlerinde hata ve eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Adı geçen BA ve BS bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir. BA ve BS formlarında düzeltme işlemlerinde hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş, bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Kısaca düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış – veriş bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmaz. Belirlenen sürelerin sonundan itibaren on gün içinde düzeltme amacıyla BA ve BS formu verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez. Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Sıkça sorulan sorulardan biri olan BA ve BS formlarında eksik ve yanıltıcı bildirimlerle ilgili ceza işlemleri nelerdir?

Sorusuyla ilgili olarak BA- BS bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında cezai işlem uygulanır. Cezai işlem uygulamasında BA ve BS formları tek form olarak değerlendirilir ve tek özel usulsüzlük cezası verilir.

Bildirim formlarının mükelleflerin belirlenen sürelerin sonundan başlayarak üç gün içinde vermeleri durumunda cezai işlen 1/10 oranında üç günlük süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise tam olarak uygulanır.

BA ve BS formlarında hangi hallerde cezai işlemin uygulanmayacağıyla ilgili akla gelen bir soruya da yanıt olması açısından başlıklarla yazalım

BA – BS formlarında cezai işlemin uygulanmayacağı haller ilgili olarak Vergi Usul Kanunu Uygulama İç Genelgesi ne göre

Mükellefler bildirimde bulurken ‘Vergi Kimlik’ ve ‘T.C Kimlik’ numaralarını doğru yazmaları kaydıyla alım- satım yaptıkları mükelleflerin ad- soyad – unvanlarında yapılan büyük küçük harf ile yazım ve kısaltma gibi hatalar durumunda cezai işlem uygulanmaz.

Aylık yapılan BA ve BS bildirimlerin de yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım ve satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen bildirimlerde bulunma haddinin yüzde 10’unun altında kalan tutar hataları için cezai işlem uygulanmaz.

BA ve BS formlarında belge sayısı bölümünde alım – satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve (Mal ve hizmetlerin toplam bedelini) değiştirmeyen belge sayısı ve hatalar için cezai işlem yapılmaz.

BA ve BS formlarında mükelleflerle ilgili düzenlenecek formlarda anılan firmaların devri, dönüşüm, tür ve değişimi gibi benzeri yollarla unvanlarındaki değişiklikler eğer vergi hesap numarası değiştirilmemişse ceza kesilmez ancak, vergi numarası değişmiş ve eski numara ile bildirimler verilmişse ceza uygulanır.

BA ve BS formlarıyla ilgili kesilen usulsüzlük cezaları özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi hem de tarhiyat sonrası uzlaşmaya alındı.

BA ve BS formları uygulamasında yapılan değişikliklerle ilgili soruya ise kısaca cevap vermek gerekirse

2009 yılı aralık ayı dönemine kadar 8 bin TL olarak uygulanan sınır, 2010 yılı ocak ayında 5 bin TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

BA formunda bir kişi ve kurumdan Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 5 bin TL ve üzerindeki mal veya hizmet alışları mal ve hizmet alımı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılması gerekir.

BS formuna ise kişi veya kuruma Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 5 bin TL ve üzerindeki mal veya hizmet satışları mal ve hizmet satışı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılır.

Özel matrah şekline tabi mal ve hizmet alış veya satışındaki Katma Değer Vergisi (KDV) matraha eklenecektir.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ye tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

BA ve BS formlarını isterseniz online olarak ta yapabilirsiniz. Bu işleminde size sağlayacağı bazı avantajlar olacaktır. Bu avantajları da

Birkaç saniye içinde hazırlayabileceğiniz mutabakat dosyasında zamandan tasarruf sağlarsınız.

Müşterileriniz sistemi ilk kez kullanacak ise kendilerine uygulama tanıtım maili gider bu sayede kolay kullanım sağlanmış olur.

Kullanılan muhasebe sistemi henüz entegre edilmemişse excelden kolayca hazırlayacağınız verilerinizi transfer edebilirsiniz. Böylece aktarımda kolaylık sağlanmış olur.

Mutabakatlarla ilgili raporlara saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Bu sayede erişimde kolaylık sağlanmış olur.

Müşteri tahsilatlarını online olarak yapabilirsiniz. Buda daha kolay müşteri tahsilatı imkanı sağlar


Paylaş