Anasayfa Blog CARİ HESAP NEDİR? CARİ HESAP NASIL TUTULUR?

CARİ HESAP NEDİR? CARİ HESAP NASIL TUTULUR?

05 Ocak 2021 Salı
CARİ HESAP NEDİR? CARİ HESAP NASIL TUTULUR?

CARİ HESAP NEDİR? CARİ HESAP NASIL TUTULUR?

Cari Hesap kısaca şirketinizin müşteri ve tedarikçileriyle arasında geçen tüm işlemlerin toplandığı hesaptır.

Cari hesap bir şirketin mali ve ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı, banka gibi hesapların borç ve alacaklarının takibinin yapıldığı hesapları belirtmektedir. Cari hesaplar, Türk Lirası, döviz, kıymetli maden cinslerinden vadesiz olarak açılabilen ve karşılığında kar payı dağıtımı yapılmayan hesaplardır. Vadesiz olarak açacağınız cari hesaplar ile tasarruflar güvende tutulabilir, istediğinizde para yatırıp çekebilirsiniz. Bankalara cari hesaplarınızı Türk Lirası, döviz veya kıymetli maden cinslerinden açtırabilirsiniz. Cari hesaplarınızdan hesap işletim ücreti alınmaz, cari hesaplar ile para transferleri, hesaplar arası para gönderme, fatura tahsilatı, çek senet tahsilatları kredi kartı ödemeleri gibi işlemleri yapabilirsiniz. 

Cari hesap şirketin alacaklarından ve borçlarından haberdar olması önemlidir. Cari hesap takibiyle alacakların durumu belirlenirken aksama olanlar tespit edilir. Ayrıca alacakların geleceği tarihler üzerinden planlama yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunun da tanımlandığına göre cari hesap, iki kişinin birçok kalemden doğan alacaklarını tek tek istemek yerine hesap kesim tarihinde ödemek üzere kayıt altına aldıkları hesaptır. Kanunda cari hesap nasıl tutulur bilgisi bulunmamaktadır. Cari hesap sürekli ticari ilişki kuran kişiler arasında tutulur. Cari hesap takibi yaparak borç ve alacaklarınızı detaylı bir biçimde izleyebilir, şirket için gerekli raporlar bu bilgilere dayanarak hazırlanabilir ve olası ihtilaf durumlarında daha kolay uzlaşmaya varılabilir. Cari hesapla genel bir işleyiş planına sahip olmakta mümkündür. Cari hesapla alacak durumu belirlenebildiği gibi, her hangi bir ödemede aksama yaşanmasında direk tespit edilebilir. Ne zaman ödeme geleceğinin bilinmesi de kendi firmanızın işleyişi ve yapacağınız diğer harcamalar için faydalıdır.

Konumuzla ilgili olarak cari hesap sözleşmesinde de yazımızın bu bölümünde bahsedelim.

Bu açıklamayı da kısaca yazmak gerekirse sürekli ticari ilişki içinde olan iki tarafın alacak ve borçlarını tek tek ve ayrı ayrı tahsil etmek yerine bunları ayrı ayrı alacak ve borç biçiminde not ederek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak tutarı istemeyi kararlaştırdıkları sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir. Konuyla ilgili olarak cari dönemde yürürlükte olan, içinde bulunulan dönemi temsil eden zaman dilimidir. Şirketler arası cari hesaplar standart veya durağan değildir. Bir firmanın başka bir firmadan hizmet veya ürün satın almasıyla o firmaya cari hesap borcu oluşmuş olur. Buraya parantez açarak, (Cari Bakiyeyi) yazmak gerekirse, henüz nakdi olarak ödenmemiş bakiye bedelini cari bakiye olarak tanımlayabiliriz. Başka bir açıklamayla cari bakiye borç ve alacak arasındaki borcu gösterir.

Cari bakiye, borç bakiyesi veya alacak bakiyesini içerir. Borç bakiyesi, cari hesap bakiyesinin tarafımıza borçlu olduğu anlamına gelir. Alacak bakiyesinde ise tersi bir durum söz konusudur. Cari hesap alacağı olduğunu gösterir.

Bu yazıda işleyeceğimiz ‘Cari Kod’ da muhasebe terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhasebe hesabı tutulan her cari karta bir kod verilir. Bu koda cari kod denir. Ön muhasebe işlemlerinde kayıtlı olan bu cari kodlar üzerinden tüzel veya şahıs firmalarına ulaşılır ve kod ile ilgilinin hesabına işlenir. Bu kod uygulamasını hayata geçirirken kendinize özgü bir gruplama yaparak filtreleme yapabilirsiniz.

Cari oranla ilgili olarak bilgileri yazarak yazımıza devam edelim. İşletmenin veya şirketin likit varlıklarını gösteren varlıklara dönen varlıklar. Dönen varlıkların vadesi bir yıldan kısa olan borçlarına oranına cari oran denir. Başka bir deyişle cari oran şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama oranıdır. Cari hesap takibini işletme, firma, şirket sahibi ya da yetkilendirilmiş herhangi bir personel yapabilir. Şirketin resmi muhasebecisi esas olarak devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirilmesinden sorumludur ve eline ulaşan belgeler geçmişe yönelik olduğu için şirkete güncel durumlara ait bilgi veremez. Günümüzde birçok işletme tutulması zorunlu resmi evraklar ile cari hesap takibi yapıldığı yanılgısına düşmektedir. Bu evraklardan ancak geçmişe ait bilgi almak mümkündür. Cari hesap takibinden fayda sağlayabilmek için sadece geçmiş bilgileri değil, güncel bilgileri de takip edebilir durumda olunmalıdır. Şirketler genellikle cari hesaplarını ‘Cari Hesap Defteri’ veya excel tablosu üzerinden tutmayı tercih eder. Cari hesapları, ‘Cari Hesap’ defteri üzerinden tutmak çok zor ve meşakkatli bir işlemdir. Defterde tutulan cari hesaptan rapor çıkarmak ise imkansızdır. Defter yerine bilgisayar ortamında excel tabloları üzerinde cari hesap tutulabilir. Tutulan cari hesapla ilgili olarak rapor alınması kolaylaşır, arşivleme ve verileri saklamada deftere göre daha kolaydır. 

Bu yazımıza ek olarak bankalardan cari hesap açtırmak isteyenlerin izleyeceği yollarla ilgili bilgileri yazalım 

Muhasebeyle ilgili bir cari kayıt tutmak için banka hesapları kullanılmaz. Fakat banlarda çeşitli bankacılık hizmetlerinin yapılabilmesi için cari hesap açılabilir. Cari hesap katılım bankacığı yapan bankalar tarafından sunulan bir hizmettir. Belirtilen katılım bankalarından hesap açtırmak isteyen Türk vatandaşları için istenilen belgeler sırasıyla

Kimlik belgesi, ikametgah veya adres teyit belgesi olarak kamu kurum veya kuruluşlarından alınan belge, şada son üç ay içinde alınmış bir fatura.

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklular için istenilen belgeler.

Yabancı kimlik numarası, ikametgah tezkeresi veya pasaport, son üç ayla ilgili fatura

Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için

Pasaport, gerçek kişi statüsündekiler için ilgili vergi dairelerinin düzenlediği ve vergi kimlik numarasını içeren belge, ikametgah, veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belge ya da son üç ayda alınan bir fatura.

Özel cari hesaplar ve katılma hesapları toplamı her bir gerçek kişi için 150 bin TL’ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır. Bu güvenceyle cari hesap sahipleri birikimlerini güvende tutar ve istediği zaman parasını çekme veya para yatırma hakkına sahiptir.

Tüm bu cari hesap ile ilgili işlemlerinizi kolayca takip edebileceğiniz “Cari Online Muhasebe” programımızı istediğiniz her yerden bağlanabilirsiniz. 14 günlük deneme sürecinden sonra uygun yıllık bedelini ödeyerek sahip olabilirsiniz. Güvenli ve sağlam altyapısı ile “Cari Online Muhasebe” sizlerin hizmetindedir.Paylaş