Anasayfa Blog E-ARŞİV FATURA KESME SINIRI 2000 TL

E-ARŞİV FATURA KESME SINIRI 2000 TL

02 Mart 2022 Çarşamba
E-ARŞİV FATURA KESME SINIRI 2000 TL

E-ARŞİV FATURA KESME SINIRI 2000 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-fatura uygulamalarında genel ve sektörel bazda düşük limitler belirlenerek uygulama daha da genişletildi. Yeni düzenlemeye göre e- arşiv fatura düzenleme sınırı, 1 Mart 2022 tarihi itibariyle e- belge uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen e- arşiv faturaları için 5 bin TL, vergi mükellefi olanlara düzenlenen e- arşiv fatura için 2 bin TL’ye düşürüldü. Düzenlemeye göre 2 bin TL’yi aşan satışlarda faturalar kağıt fatura yerine Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e- belge portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e- arşiv fatura düzenlemesi zorunlu oldu. Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre elektronik belge olarak düzenlemesi gereken e- fatura, e- arşiv fatura, e- irsaliye gibi belgeleri kağıt fatura olarak düzenlenmesi, gönderilmesi ve alınması halinde özel usulsüzlük cezası kesilebilecek.   

Yeni yapılan değişiklikle birlikte kapsamı genişletilen e- fatura uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri yazabiliriz. 

Açıklanan yeni tebliğe göre,

2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi. Kendi internet sitesi veya aracı platformlar aracılığıyla e-Ticaret faaliyetlerinde bulunan mükellefler için e-Fatura uygulamasının sınırı genişledi. 2020 ve 2021 yılı hesap dönemleri için ciro sınırı 1 Milyon TL ve üzerine yükseldi. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için ise 500 Bin TL ve daha fazla cirosu olan mükelleflere e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. e-Fatura uygulamasının kapsamı genişleyen bir diğer faaliyet alanı arasında gayrimenkul ve motorlu taşıt ticareti yapan işletmelere yer verildi. 2020 ve 2021 yılı hesap dönemi itibarıyla cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan bu mükellefler için e-Fatura uygulamasına geçişi zorunlu oldu. 2022 ve takip eden hesap dönemleri için ise 500 Bin TL ve üzerinde olanların e-Fatura uygulamasına geçişi zorunlu oldu. Ciro haddine göre e-Fatura zorunluluğu olan mükellefler için uygulamanın başlangıç tarihi 01 Temmuz 2022 olarak belirlendi. 

Kapsamı Genişleyen e-Arşiv Fatura Uygulaması ilgili olarak gelen sorulara yanıt olması için aşağıdaki bilgileri de yazımıza ekleyelim. 

e-Arşiv Fatura ise Vergi Usul Kanunu (VUK) mevzuatı kapsamında kağıt olarak düzenlenen, saklanan veya ibraz edilen tüm faturaların e-Belge olarak kopyalarının kayıt altına alınmasını kapsıyor. e-Arşiv Fatura, işletmelerin 10 yıl süre boyunca ilgili belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mevzuatına uygun şekilde saklamalarını gerektiriyor. e-Arşiv Fatura uygulaması, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olanlar için kesilen faturaların toplam meblağının 5 Bin TL ve üzeri olması durumunda geçerliydi. Vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturalar için ise 30 Bin TL’yi geçmesi durumunda e-Arşiv Fatura uygulanması şartı bulunuyordu. Yeni teliğle aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturaların toplam tutarı 5 Bin TL’ye düşürülürken, vergi mükellefi olanlara kesilen faturalar için e-Arşiv Fatura düzenleme şartı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2022 yılı için 2000 TL’dir. e-İrsaliye uygulaması, kağıt olarak kesilen irsaliyelerle aynı hukuki nitelik ve geçerliliğe sahip belgelerin tümünün elektronik ortamda hazırlanmasını ifade ediyor. Uygulama, her türlü fiziki ve e-ticaret faaliyetlerinin daha hızlı ve verimli yapılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yayınlanan yeni tebliğe göre:

2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL ve üzeri olan ciro sınırı düşürülerek 10 Milyon TL ve üzeri olarak güncellendi. Bu mükelleflerin e-İrsaliye uygulamalarına geçişi zorunlu hale getirildi. İlgili mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri tüm irsaliyeleri mücbir sebep veya istisnai durumlar dışında elektronik ortam üzerinde hazırlamaları bekleniyor. Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usul hariç), e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 Resim Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre brüt satış hasılatı limitleri düşürüldü. Geçtiğimiz yıllarda 10 milyon TL olan brüt satış hasılatı 2019 yılında yayımlanan tebliğ ile 5 milyon TL’ye düşürülmüştü. Yapılan son güncelleme ile bu rakam bir kez daha düşürüldü. Buna göre 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

Bununla birlikte vergi mükellefi olmayanlar, aynı gün içerisinde 30 bin TL toplam fatura tutarını geçmeleri durumunda e-arşiv faturası kesiyordu. Düzenleme ile bu limit 5 bin liraya düşürüldü. Vergi mükellefi olanlar için günlük 5 bin TL olan tutar ise artık GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırı ile eşitlenecek. Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak kararlaştırıldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişiklik ile birlikte e-ticaret de dahil olmak üzere e-fatura kullanıcılarının kapsamı genişletildi. Buna göre 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişleri zorunlu oldu.

 Yazımızda da adını sıkça yazdığımız, yoğun olarak sorulardan biri olan (e- arşiv fatura nedir ve nasıl kesilir) sorularının yanıtıyla devam edelim

e-arşiv fatura

Kağıt üzerinde düzenlenip ibraz edilmesi gereken faturanın elektronik ortamda düzenlenerek, 2. Nüshasının elektronik ortam üzerinden muhafaza ve ibraz edilmesi işlemlerine imkan tanıyan e- dönüşüm uygulaması olarak yazabiliriz. Yukarıda adı geçen e- arşiv faturayı kesebilmek için üç yöntemi tercih edebilirsiniz.

Bunlardan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalı, ikincisi e- arşiv fatura işlemlerini kendisi yürütmek isteyen işletmelerin tercih ettiği bir yöntem olan ‘Entegrasyon’ ve üçüncüsü e- arşiv fatura kesebilen tüm kullanıcılar için özel entegratör pratik bir kullanım sunan sistemdir. Bu sistemde firma herhangi bir donanım yada yazılıma yatırım yapmadan hazır paket halinde sunulan e- arşiv fatura sistemine dahil olabilirler.

Yazımızın son bölümünü kesilen eksik ya da hatalı e- faturaların nasıl iptal edilebileceğiyle ilgili bilgileri de yazarak bitirelim.

Kağıt faturalarda olduğu gibi e- arşiv faturada da kesilen faturanın iptali kolaylıkla yapılabilir. E- arşiv fatura kesilen alıcı şirketse fatura alıcı şirkete gittikten sonraki yedi gün içinde faturanın iptalinin yapılması mümkündür. Alıcının da satıcıda olduğu gibi faturayı aldıktan sonra yedi gün içinde itiraz etme veya iptal talebinde bulunma hakkı vardır.

e- arşiv fatura kestiğiniz alıcı bireysel müşteri ise faturanın iptalinde izlenmesi gereken yol şöyle olmalıdır.

Müşteri satın aldığı ürünü iade etmek istediğinde alışveriş yaptığı firmaya ait şartlara uygun olarak itiraz ve iade işlemlerini gerçekleştirmesi mümkündür. Müşteri, ürünü internet üzerinde satın aldıysa kendisine gönderilen faturanın çıktısını alarak iade bilgilerini doldurur ve iade edeceği ürünle birlikte firmaya geri gönderir. Özel entegratörler ile oluşturulan e-Arşiv Fatura’ları iptal etmek için kullanılan program üzerinde iade yapılabilir.


Paylaş