Girişimci ve işletmelerin dostu Cari,
iş hayatında zorlukları hakkında bilgilendirme

Anasayfa / Blog / E-Dönüşüm / SGK e-Fatura Tipleri Nelerdir?
sgk-e-fatura-tipleri-nelerdir-218464

SGK e-Fatura Tipleri Nelerdir?

 E Fatura – Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, faturada yer alması gereken bilgileri içeren satıcı ile alıcı arasındaki gönderimin GİB üzerinden gerçekleştirildiği e- belgedir.


E Faturaya kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mal veya ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları (E-Fatura) olarak düzenlemeleri, göndermeleri ve almaları zorunludur.

E fatura ile ilgili olarak verdiğimiz kısa bilgiden sonra  yazımıza başlamadan önce başlıkta da belirttiğimiz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nedir?


Kısaca SGK (Sosyal Güvenlik Kurumunu) nun kısaltmasıdır. Çeşitli risklerden dolayı kazançları veya gelirleri azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulan sistemin adıdır. Türk tarihindeki sosyal güvenlik uygulamaları orta Asya, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet olarak ele alınabilir. Orta Asya Döneminde eski Türklerde aile bağları güçlü olduğu için, aile için yardımlaşmalar önemli bir sosyal yardımlaşma olarak öne çıkar. Anadolu Selçuklu döneminde ise halk göçebe, köylü ve şehirli olarak üç gurupta toplanırdı. Göçebeler hayvancılıkla, köylüler hayvancılık ve tarımla, şehirliler ise ticaret ve zanaatla uğraşırdı. Osmanlı Döneminde sosyal güvenlik anlamında ilk örgütlenme 13. Yüz yıldan önce ‘Ahilik’ sonrasında ‘Gedik’, ‘Loca’, olarak ortayı çıkmış, 18. Yüz yıla kadar devam etmiştir. 19. yüz yılda bu günkü sosyal güvenlik kurumu Darulaceze, Durüşşafaka, 1866 yılında Askeri Tekaut Sandığı ve 1881 yılında da Sivil Memur Emekli Sandığı kurulmuştur. Bu günkü Sosyal Güvenlik Sistemiyle ilgili temel çalışma 1836 yılında Türkiye’de sosyal sigortaların kuruluşu ve sosyal sigortaların temel ilkeler öngörülmüştür. Ancak öngörülen sistem ikinci dünya savaşının araya girmesiyle 1945 yılına kadar olgunlaştırılamamıştır. Türkiye’de sosyal güvenlikle ilgili yukarıda yazdığımız gelişmelerin dışında en önemli düzenleme 1961 Anayasasında yer almıştır. Bu anayasada ‘Sosyal Güvenlik’ kavramı çalışma hayatı ve sosyal politikalarla ilişkin yasal süreç başlamıştır. Emekli sandığının kurulması, Bağ Kur un kurulması, tarım sigortasının başlatılması da bu tarihten sonradır. 2006 yılında ise farklı norm ve standartlarda hizmet sunan SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiştir.


SGK- E Fatura?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da e fatura uygulaması 2017 yılında başlatılmıştır. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler bu tarihten itibaren SGK’ya düzenleyecekleri veya göndereceklerini elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından herhangi bir değişiklik yoktur. SGK’ya yapılan mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir. SGK’ya gönderilecek e- fatura format ve standartlar açısından dört farklı gurupta toplanmıştır. Bu gurupları da başlıklar halinde işleyecek olursak. Sağlık hizmetleri sunucu faturaları, Abonelik faturaları, Mal veya hizmet alımı kapsamında gelen faturalar ve diğer faturalar olarak incelenebilir. 1 Ekim 2017 tarihinde e faturaya geçen SGK’da kağıt fatura devri de sona ermiştir. SGK’daki dijital dönüşümde sağlık sektöründe faaliyet gösteren 60 binden fazla kurum e – faturaya geçmiştir. Bu sayede kağıt israfının önüne geçilmiş, özel hastaneler, eczaneler, optikçiler ve medikalciler için kağıt fatura dönemi sona ermiştir.


SGK E- Fatura tipleri nelerdir?

Yukarıda ana başlıklarda belirtilen fatura guruplarını açıklamak istersek te, sağlık hizmetleri sunucularına ait faturalar bölümünde ‘İlave Fatura tipi’ni görebiliriz. Bu faturanın hangi sağlık hizmet sunucusundan geldiğiyle ilişkilidir. Mükellef kodu,  mükellef adı, dosya no ve dönem bu başlık altında işlenmektedir. Abonelik faturaları bölümünde ise SGK’ya merkez ve taşra birimlerinin elektrik, su, doğal gaz, internet, televizyon gibi mal ve hizmet alımlarıyla ilgili hazırlanacak faturaların format bilgilerini göstermektedir. Bu başlık altında da İlave fatura tipi, dosya no işlenir. Mal – Hizmet alımı kapsamında gelen faturaları görebiliriz. Bu başlık altında da ilave fatura tipi gönderilmedir. Bu başlık altında ise dosya no (Harcama referans no), (Harcama birim no), işlenecektir. Diğer faturalar tipinde ise ilave fatura tipi önceki yazdığımız guruplar haricinde gönderilecek faturalar içindir. Bu uygulama 2017 yılından bu yana kesilen faturalarda uygulanmaktadır. E- fatura portal yöntemi gelir idaresi başkanlığı tarafından ‘e fatura.gov.tr’ adresinden ücretsiz olarak sunulan e fatura uygulaması hizmetidir. Bu uygulamadan faydalanan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler bu uygulama üzerinden SGK’ya fatura gönderebilmektedir. 


E-Fatura özel alanları nedir?

SGK E Fatura başlığı altında incelediğimiz e fatura nın özel fatura alanlarıyla ilgili olarak bilgi vermek gerekirse ‘Alanlar’ İlave fatura tipi, mükellef kodu, mükellef adı, dosya no ve fatura dönem bilgisi işlenecektir.

E fatura içindeki E-Fatura Elemanlarıyla da ilgili olarak (e- Faturaların Sosyal Güvenlik Kurumu harcama birimleriyle eşleştirebilmek için faturalarda aşağıda ki bilgilerin bulunması gereken alanlardır. Bu alanları başlıklar halinde yazmak gerekirse, ‘İlave Fatura Tipi’, ‘Mükellef Kodu’, ‘Mükellef Adı’, ‘Dosya No’, ve ‘Dönem’ in yazılması gerekmektedir.  


SGK E Fatura faydası nedir?

Uygulamaya geçilen ve yoğun olarak kullanılan sistem sayesinde kağıt israfı ve kağıt yoğunluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu sistemle birlikte SGK’nin hizmet kalitesi ve hızı daha da yükselmiştir. Arşiv tutmak kolaylaşmış, internet bilgisayar, tablet ve cep telefonu olan herkesin sisteme girerek işlerini kolaylıkla yapabilecekleri bir şekil ortaya çıkartılmıştır. Kullanımı kolay olan e- fatura sayesinde kurumun geri ödemeleri de hızlanmış, hizmet hızı bir üst seviyeye çıkartılmıştır. Elle yoğun temas eden fiziksel veri hazırlama işlemi de e- fatura sistemiyle birlikte ortadan kalkmıştır. Sistemde tüm bilgiler dijital arşiv de toplandığı için mükelleflerin büyük alanları ‘arşiv’ odasına dönüştürmesine de gerek kalmamıştır. E- fatura sisteminde kağıt faturaya göre hata yapma riski de en aza indirilmiştir. E faturaların tutulduğu dijital arşiv bölümünde ise geriye dönüm faturaların ve belgelerin bulunması çok daha kolay hala gelmiştir. E- fatura sistemini gelir idaresi başkanlığı portalından veya entegrasyon yöntemiyle yürütebilirsiniz.  Bu sistemler üzerinden yaptığınız işlemleri takip ederek ödeme, tahsilat gibi işlemleri mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde takibini yapabilir, sonuca ulaşabilirsiniz

Sistem Entegrasyonları

Sistem geliştirici arkadaşlarımız, 3 seneyi aşkın olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak entegrasyonlar üzerinde geliştirmelerine devam ediyor.