Anasayfa Blog E–FATURA SENARYOLARI

E–FATURA SENARYOLARI

01 Mayıs 2021 Cumartesi
E–FATURA SENARYOLARI
E–FATURA SENARYOLARI
E-Fatura keserken iki türlü senaryo şekli ile gönderim sağlanmaktadır. Bunlar Temel ve Ticari E-Faturalardır.

Bunlardan ilki Temel E-Fatura; karşı tarafın onaylamasına gerek olmayan onaylı faturadır. Bu durumda faturada hata olması durumunda sistem üzerinden değil farklı yöntemler ile itiraz ve geri dönüş yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden ilk E-Fatura iptal portalı üzerinden faturayı kesen firma talep oluşturur. Bu talebe göre fatura tarafı olan firma ise yine portal üzerinden bu talebi onaylaması gerekmektedir. Onaylanan E-fatura ile her iki firma muhasebe kayıtlarına geçmez. Ayrıca noter, telgraf, iade taahhütlü olarak iptal itiraz talebi yapılsa dahi GİB üzerinde yapılmadığı takdirde iptal olan fatura takibi GİB tarafınca yapılmaz. Bu iptal ve itiraz işlemleri fatura kesildikten 7 gün içinde yapılması gerekmektedir.


Ticari E-Fatura ise karşılıklı olarak anlaşılması veya isteğe bağlı olarak kesilen Ticari E-Faturalarda 8 gün içerisinde kabul veya red (red sebebi belirtilerek) yapılabilir. Bu süre içerisinde yanıt verilmez ise otomatik olarak kabul yanıtı verilmiş olur. 8 gün içerisinde faturanın muhattabı sistem üzerinden faturayı red edebilir. Red ederken mutlaka red sebebini belirtmesi gerekmektedir. Red edilen fatura GİB sisteminde red olarak göründüğü için hiç bir muhasebe kaydına gerek kalmamaktadır. Kabul görmüş Ticari E-fatura ise iptal edilebilmesi için faturayı kabul eden firma KEP sistemi üzerinden iptal talebinde bulunabilir. İçerikteki yazı metni ile beraber karşılıklı iptal edilebilir. Bu işlemi yapmak için yine 8 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Temel veya Ticari E-Fatura kullanılması için tercih farklılıklarını açıklayacak olursak;
1. Temel e-faturada alıcı onayı beklenmez, Ticari e-faturada ise 8 gün içinde kabul veya red etme seçenekleri bulunur,
2. Temel e-faturalar daha çok hizmet alanlarında kullanılmakla beraber, ticari e-faturalar ise ticarete konu olan mal veya eşyanın alım satımında kullanılır.
3. Firmalar Temel veya Ticari e-fatura kullanacakları senaryoyu ticaret başlangıcında belirtirler, belirtilmez ise Ticari e-fatura kesilmesi daha uygun olmaktadır.
4. Temel e-fatura kesilmiş olup hata durumunda firma iade faturası kesebilir veya muhasebe kayıtlarını almayarak hukuki yollara başvurabilir.
5.  Ticari e-fatura 8 gün içinde red edilebilmesinden dolayı daha çok tercih edilmektedir.
6.  Ticari e-fatura herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki yollara başvurulduğunda kanıt niteliği bulunmaktadır.


Paylaş