Anasayfa Blog FATURA ÜZERİNDE OLMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

FATURA ÜZERİNDE OLMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

02 Mayıs 2022 Pazartesi
FATURA ÜZERİNDE OLMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

FATURA ÜZERİNDE OLMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

İlk olarak fatura tanımı ile başlayalım. Fatura, satılan ürünlere veya alıcıya yapılan hizmetler karşılığında satıcı tarafınca düzenlenen bir belge türüdür. Fatura ayrıca bize satıcı ve alıcıya ait bilgileri, satılan ürün veya hizmete ait miktar, tutar gibi bilgileri ve ödeme şekli gibi bilgileri vermektedir. Bu sayede fatura alıcı tarafınca kabul edildikten sonra yasal bir belge haline dönüşerek her iki tarafı yükümlülük altına alır.

Günümüzde fatura kesen mükelleflerin bir çoğu artık elektronik ortamda kesilip iletilen e-faturaya geçmektedir. Kağıt fatura kullanımı her geçen azalmaktadır. E-fatura yanında yine yasal limitlerin 2000 tl ye kadar düşmesi ile e-arşiv fatura kesme oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu sayede hem kağıt israfı önlenmiş hem de fatura kayıp olması ve zarar görmesi engellenmiş oldu.

Mal veya hizmet faturalarında faturalarına ait KDV fatura tarıhı değil mal teslimi veya hizmet ifasının yapıldığı ay itibariyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Faturaların üzerinde yer alan bilgiler neler olmalı, bunların hangileri zorunlu? Bu konu hakkında yasaların ve düzenlemelerin ışığı altında açıklamaya çalışalım.

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu bu konuda aşağıdaki gibi bir açıklama yapmıştır.

VUK’na göre faturada olması gereken bilgiler;

230. madde uyarınca faturada olması gereken zorunlu bilgiler,

  • 1.     Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
  • 2.     Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
  • 3.     Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  • 4.     Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
  • 5.     Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

TTK’na göre faturada olması gereken bilgiler;

6102 sayılı TTK’nun 39/2 hükmü gereğince düzenlenen belgelerde olması gereken maddeler şöyledir;

  • 1.     Ticaret sicil numarası/MERSİS numarası,
  • 2.     Ticaret unvanı,
  • 3.     İşletmenin merkezi,
  • 4.     Tescil edilen internet sitesinin adresi. (Bağımsız denetime tabi olanlar için)

Bu bilgiler ışığında irsaliye numarası belirtilmemiş ve işyerinde teslim ibaresi yazılarak kesilen faturalar bulunmaktadır. İrsaliyesi kesilmiş ve sonrasında kesilecek olan faturalar için de dikkat edilmesi gereken husus vardır.

Mal veya hizmet ifa edildiği zaman kesilen irsaliye tarihinden itibaren 7 gün içerisinde faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 7 günlük süreyi açıklamak gerekirse irsaliyenin kesildiği tarihten sonraki günden başlar ve gün hesabı ile gider. Örnek verecek olursak 20 Mayıs tarihinde kesmiş olduğunuz bir irsaliyeye ait faturayı en son 27 Mayıs tarihinde faturayı düzenlemeniz gerekmektedir.

Peki bu tarih bir sonraki aya devir ediyor ise ne yapmamız gerekir. Bu durumda KDV’yi doğuran ayın içinde mutlaka fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Buna da örnek verecek olursak 28 Mayıs tarihinde düzenlenmiş olan irsaliyeye ait faturayı 31 Mayıs tarihinde düzenlemeniz ve bu şekilde bir sonraki aya devir ettirmemeniz gerekmektedir.

Bu süreleri dikkat etmediğimiz takdirde vergi ziyaı yol açılmış olur ve ayrıca çeşitli cezalar ile karşılaşılabilir. Yukarıda açıklanan tüm bilgiler ham kağıt fatura hem de elektronik fatura için geçerlidir.

Peki bu 7 günlük sürelerin geçerli olmadığı durumda bulunmaktadır. Eczane ve Optikçiler SGK ile anlaşmaları gereği ay içerisinde işlenen tüm belgeler o ayın son günü elektronik ortamda düzenlenerek SGK’ya iletilir. Bu firmalar için 7 günlük süre aranmaz. Ancak bireysel olarak alınan ve SGK’ya yansıtılmayan durumlarda mutlaka belge düzenlenmesi gerekmektedir. Devlet tarafınca karşılanmayan kısımları ve ayrıca alınan ilaç, gözlük gibi ürünler için fatura alınması ve kesilmesi gerekmektedir. Bu durumda 7 günlük süre yine geçerli duruma gelir.

Vergiyi doğuran tüm mal ve hizmet alımlarında fatura almak bir vatandaşlık görevi olduğu kadar firmalarında fatura kesmeleri bir zorunluluktur. Devletlerin en büyük kaynağı vergiler olup bu kaynaklar sayesinde vatandaşlarına hizmet sunmaktadır.

 

 

 


Paylaş