Girişimci ve işletmelerin dostu Cari,
iş hayatında zorlukları hakkında bilgilendirme

Anasayfa / Blog / Kişisel Veriler / Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Görevleri Nelerdir ?
kisisel-verileri-koruma-kurulunun-gorevleri-nelerdir--625718

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Görevleri Nelerdir ?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan denetleyici ve düzenleyici bir kurumdur. Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kanun ile oluşturulmuştur. Kurul’un görevleri arasında; verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması ile ilgili kontrolleri sağlamak, yabancı ülkelere veri aktarımına ilişkin izinleri vermek, kişisel veriler için yeterli koruma bulunan ülkelerin tespitin yapmak, Veri Sorumlularına yapılan başvuruların reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kendisine yapılan şikayetleri incelemek, şikayet üzerine veya re’sen harekete geçmek suretiyle tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vermek gibi denetleyici ve düzenleyici işlemler bulunmaktadır. 
 
Teknolojinin hızla ilerlemesi, mal ve hizmetlerin sunulmasında veriye dayalı yönetim anlayışının oluşması ve günlük yaşamın içerisinde kişi, kurum ve kuruluşların önemli ölçüde veri işleme faaliyetinde bulunması, kişisel verilerin koruzla ilerlemesi, mal ve hizmetlerin sunulmasında veriye dayalı yönetim anlayışının oluşması ve günlük yaşamın içerisinde kişi, kurum ve kuruluşların önemli ölçüde veri işleme faaliyetinde bulunması, kişisel verilerin korunmasına yönelik ihtiyaçları artırmıştır. Bu ihtiyaçtan hareketle kişisel verilerin korunmasına yönelik Türk hukukunda yapılan en önemli düzenleme 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’dur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Görevleri Nelerdir ?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan denetleyici ve düzenleyici bir kurumdur. Kurumun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kanun ile oluşturulmuştur. Kurul’un görevleri arasında; verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması ile ilgili kontrolleri sağlamak, yabancı ülkelere veri aktarımına ilişkin izinleri vermek, kişisel veriler için yeterli koruma bulunan ülkelerin tespitin yapmak, Veri Sorumlularına yapılan başvuruların reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kendisine yapılan şikayetleri incelemek, şikayet üzerine veya re’sen harekete geçmek suretiyle tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vermek gibi denetleyici ve düzenleyici işlemler bulunmaktadır.

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir ?

Kişisel veriler, kişilerin kimliklerini belirlemeye imkan sağlayan her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü kişi, kurum veya kuruluşun günlük hayatta manuel veya dijital olarak elde ettiği, sakladığı tüm kişisel verileri uygun şekilde koruması zorunludur. Zira kurum ve kuruluşlar tarafından sıkça depolanan çalışan kayıtları, müşteri kayıtları vb. oldukça önemli bilgi kaynakları olup korunması önem arz etmektedir. Bu konudaki önem, hukuka aykırı bir şekilde kimlik avı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, kişisel verilerin kötüye kullanılması gibi birçok durumu ortaya çıkarabilir. Kişisel Veri Gizliliği ve Korunmasının önemi, bireylere verileri üzerindeki kontrolün tekrar kazandırılmasını ve bireyleri kişisel verilerinin rızaları dışında işlenmesinden doğabilecek zararlardan korumayı amaçlar.


Sistem Entegrasyonları

Sistem geliştirici arkadaşlarımız, 3 seneyi aşkın olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak entegrasyonlar üzerinde geliştirmelerine devam ediyor.