Anasayfa Blog SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDENLER İÇİN VERGİLENDİRME

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDENLER İÇİN VERGİLENDİRME

20 Ekim 2021 Çarşamba
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDENLER İÇİN VERGİLENDİRME

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR ELDE EDENLER İÇİN VERGİLENDİRME

Gelişen teknolojiyle birlikte artan akıllı telefon ve internet kullanımıyla hayatımızda büyük yer kaplayan sosyal medyalarda içerik üretenlerin vergiye tabi olup olmadıkları sıkça gelen sorular içinde baş sıralarda yerini aldı. 

Bu soruya yanıtı yazmadan önce adlarını sıkça duyduğumuz iki kelime ‘Influencer’ ve ‘YouTuber' kelimelerinin anlamını yazmalım

‘Influencer’ hızla kullanımı artan sosyal medya platformlarına içerek üreten, kendilerine has ürettikleri içeriklerle kendi kitlelerini oluşturanlara verilen isimdir.

‘YouTuber' Youtube kanalı için içerik üreticisi olarak bilinen ‘YouTuber' ler video paylaşım sitesi youtube içen videolar üreten ve yayınlayan kişilere verilen isimdir.

"Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ‘Influencer’ ve ‘YouTuber' lerin, 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ettiği, 100 bin TL'yi aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında 2020 yılında incelemeler başlatılıp bunlardan 837 incele tamamlandı. Bu incelemelerde yaklaşık 405 milyon TL matrah farkı tespit edildi ve 72 milyon TL vergi tarhiyatı vergi daireleri tarafından yapılmış. 2018 ve 2019 yıllarında ise sosyal medyadan gelir elde eden 582 mükellef incelendi, 42.1 milyon TL gelir vergisi matrahı ile 40 milyon TL KDV matrahının beyan edilmesi sağlandı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan bu çalışmalarda, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar TL hasılat elde ettiği tespit edilmiş". Buna göre, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. ‘Influencer’ ve ‘YouTuber' Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye' de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor.

Gelir İdaresi sosyal içerik üreticilerini "Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla paylaşımlar yaparak tanıtım, tavsiyede bulunarak bir ürün, hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyen, paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticili ile gelir elde eden gerçek" olarak tanımladı. 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak.

Bu iki açıklamayı da yazdıktan sonra ürettikleri özel içeriklerle ve çektikleri videolarla çok kısa sürede binlerce yüz binlerce takipçiye ulaşan ‘Influencer’ Ve ‘YouTuber' lerin herhangi bir mal veya hizmet satmasalar da ticari gelir elde ettikleri için vergi mükellefi oldukları daha önce yapılan açıklamalarla belirtildi. İlgili vergi kanununa göre ticari gelir kategorisi altında olan her gelir vergilendirilmek zorunda. Buradan hareketle ‘Influencer’ özel ürettikleri içeriklerinin içerisine yerleştirdikleri reklamlar üzerinden elde ettikleri gelir için düzenli olarak vergi ödemesi gerekmektedir. Sosyal medyalar üzerinden özel içerik üretenler veya video çekip yayınlayanlar için oluşturulan sosyal medya yasasıyla birlikte sosyal ağlardan elde edilen gelirle ilgili olarak yüzde 15 vergi ödenmesi karara bağlanmıştır. Sosyal medyayla ilgili özel içerik üretenler veya video çekip paylaşanlar için açıklanan vergi paketinde yer alan maddelere göre içerik üreticilerinin 880 bin TL’ye kadar olan gelirleri için yüzde 15 stopaj ödemesi yapması gerekiyor. Sosyal medya yasasına göre sosyal medyadan elde edilen gelirin tek bir banka hesabından tahsil edilmesi gerekiyor. Banka hesabının bulunduğu bankalar da bu gelir üzerinden vergilendirme yaparak ücreti kesiyor ve vergi dairesine ödüyor. Bu sayede sosyal medya içerik üreticileri yıllık beyanname vermesi gerekmiyor. 880 bin TL’yi geçen sosyal medya gelirleri ise gelir vergisi kapsamına alınıyor. Bir tam yıl içinde toplam geliri 880 bin TL ve üzeri olan sosyal medya içerik üreticileri yüzde 15 ile yüzde 40 oranları arasında vergilendirmeye tabii tutuluyor. Sosyal medya da içerik üretenler ve para kazananlar her hangi bir mal ve hizmet satmadıkları için katma değer vergisinde de muaf tutuluyorlar. Yıllık kazancı 880 bin TL’yi geçmeyen sosyal medya içerik üreticileri yüzde 15 stopaja tabi tutulduğundan, bu stopaj da bankalar tarafından kesilip Dijital Vergi Dairesine ödendiğinden, bu sınırın altında kalan sosyal medya içerik üreticileri defter tutma, bildirimde bulunma ve vesika düzenleme gibi işlemler yapmak zorunda kalmıyor.  Bu kolaylık sayesinde sosyal medya içerik üreticileri defter tutma zahmetinden kurtulmuş oluyor. Tüm bunlara rağmen sosyal medyada içerik üretenlerden veya video çekerek paylaşanlardan vergisini ödemeyenlerle ilgili olarak geç vergi cezası kesilebiliyor.

Belge alınması gerekiyor

‘Influencer’ ve ‘YouTuber' fenomenlerin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istisna belgesi alması gerekiyor. Başvurudan önce ticari kazanç yönünde gelir vergisi mükellefi olanların kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığına bakılacak. Ticari kazanç yönünden bir mükellefiyet yoksa istisna belgeleri alınabilecek. İstisna belgelerinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay için banka hesabına ilişkin bilgilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. ‘Influencer’ ve ‘YouTuber' ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor. İstisna uygulamasında tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

Son yıllarda kullanımı artan Tiktok uygulamasıyla ilgili verginin olup olmadığı da gelen sorular içinde yer aldı. Buna göre genç neslin sıklıkla kullandığı Dlive ve Tiktok, Twitch bir sosyal medya platformudur. Dlive, tiktok, twitch, youtube gibi sitelerin hiç biri buradan gelir elde eden kişiler adına Türkiye Maliye Bakanlığına bir vergi ödemez. Türkiye'de vergi ödeme yükümlülüğü Türkiye'de gelir elde eden kişilere aittir.

İstisnayla ilgili hallerde başvuru ilgili vergi dairesine

Kişisel internet siteleri, elektronik ticaret ve haber sitelerinin de sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmediği ve etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için istisna hükümleri uygulanacak.  İstisnadan faydalanmak isteyenler, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ‘İstisna Belgesi’ almaları gerekiyor. İstisna belgesi alınmadan önce tabi ki vergi dairesinden mükellefiyet kaydının da açılması gerekiyor. Başkaca ticari faaliyetlerinden dolayı Maliye’de kaydı olanlar için ise; vergi dairelerine kayıtlı bu faaliyetlerin, istisna edilen faaliyetler arasında olduğunun tespiti sağlanacak veya uygun faaliyet kodunun tesisini müteakip kendilerine istisna belgeleri verilecek.

İstisnanın tanımıyla ilgili olarak kısa bir bilgi yazalım

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler istisnadan yararlanabilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak. Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılacak.

İstisna sayılmayanlara gelince, mobil cihazlar için uygulama geliştiren kişiler, geliştirdiği mobil uygulamayı bir yazılım şirketine sattığında elde ettiği kazanç istisna kapsamında sayılmayacak. Bu tip satışlar-kazançlar elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında olduğundan istisna kapsamında sayılmıyor. Bilgisayarlar için uygulama geliştiren ve geliştirdiği bu uygulamalar üzerinden reklam geliri elde edenler de akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlara yönelik olmayan bu işlemler nedeniyle istisnadan yararlanamıyor


Paylaş