Anasayfa Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu kullanıcı sözleşmesi, TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. (Şirket) tarafından imzalanmıştır. Sözleşme cari.com.tr (web sitesi) ile ziyaretçileri (müşteri, kullanıcı, tüzel kişiler) arasındaki ilişkiyi düzenler. Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulların (bundan böyle “Sözleşme” olarak alınacaktır) kabul edilmesiyle şirket ile yasal ve bağlayıcı bir sözleşme yapılmış olur.

MADDE 1: Sözleşmenin Koşulları

 1. Müşteri, sözleşme kabulünde web sitesinde yer alan herkes tarafından incelenebilecek, kamu tarafından gözden geçirilmeye açık olan ve önemli hukuki bilgileri içeren tüm bilgi, koşul ve şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini teyit eder.
 2. Ayrıca sözleşmenin kabulü ile eklerinde bulunan hüküm ve koşulları, gizlilik politikasını, ödeme politikasını, sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitede yayınlanan diğer belgeleri ve bilgileri de geri alınamaz bir şekilde kabul etmiş sayılır.
 3. Müşteri tarafından işlem platformunda (web sitesi) yapılan her hareket, bu sözleşmenin şartlarına ve web sitesindeki (cari.com.tr) diğer belgelere ve bilgilere uygun olarak yapılmak zorundadır. O yüzden müşteri tarafından gerçekleştirilen her bir işlem, faaliyet, sipariş gibi aktif işlemlerden müşteri şahsen sorumlu olur.
 4. Mevcut sözleşmenin kabulüyle, müşteri e-posta yoluyla veya web sitesi aracılığıyla işbu sözleşmesinde yer alan bilgilendirmelerden ve değişikliklerden dolayı her zaman bilgiye açık olduğunu onaylar.
 5. Sözleşmenin tarafı tüzel bir kişilik ise bir e- posta gönderimiyle de şirkete kayıt ve üyelik oluşturulabilir. Yukarıda 1’den 5’e kadar geçerli maddelerden tüzel kişiliğinde sorumluluğu vardır. Ayrıca web sitesinin tüzel kişiliklere yönelik ticari haklarının bulunması tüzel tarafı da sorumlu yapacaktır.

MADDE 2: Sözleşmenin Konusu

Şirket, (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) müşteri için faydalı olmasa bile, müşteri tarafından talep edilen işlemleri sözleşmede belirtildiği şekilde gerçekleştirme hakkına sahiptir. Şirket, bu sözleşmede ve/veya web sitesindeki diğer belgeler ve bilgilerde aksi kararlaştırılmadıkça, müşteriye herhangi bir işlemin durumu hakkında izleme veya tavsiyede bulunma, yükümlülüğü altında değildir. Ayrıca şirket müşterinin yapmak istediği işlemleri, işlem platformu (web sitesi: cari.com.tr) aracılığıyla sunulan mevcut hizmetlerden daha iyi yöntemler kullanarak yerine getirme girişiminde bulunmak zorunda değildir.

 • Şirket'in sözleşme hükümleri kapsamında vermesi gereken hizmetler aşağıda belirtilmiş olup, şirket bunları işbu sözleşme hükümlerine göre sağlayacaktır.
 • Bu sözleşmenin hükümlerine tabi olarak şirket, söz konusu şartları bulunduran müşteriye tabi hizmetleri sunmayı da kabul eder.
 • Şirket, kullanıcıya sözleşme içerisinde yer alan koşullarla ilgili işlem platformu (web sitesi ve/veya hesabı aracılığıyla) aracılığıyla bir hizmet sunar. Platforma üye olacak kullanıcı, yaşadığı veya bulunduğu yargı yetkisine göre olgunluk çağında, yasal ehliyete sahip ve aklı başında olmak zorundadır.
 • Müşterilerin, şirket tarafından sunulan hizmetlerin dağıtımının veya sağlanmasının sayesinde yerel yasalara veya düzenlemelere aykırı olacak herhangi bir işlem içerisinde bulunmamaları gerekir. Ayrıca tabi oldukları yerel yasa veya yönetmeliklerin şartlarını belirlemek ve bunlara uymak müşterinin sorumluluğundadır.
 • Müşteriye, hiçbir koşulda işlem platformu ile (web sitesi ve/veya hesabı aracılığıyla) yasal hakları aşacak herhangi bir işlem ve işlemler gerçekleştirmesine izin verilmez.
 • Şirket, (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) sözleşmede belirtilen tüm işlemleri asıl vasfıyla kullanacak olup, işlem platformuna (cari.com.tr) kayıt olan kişilerin hareketlerinden üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacaktır.
 • Şirket, bu sözleşmenin hükümlerine tabi bir şekilde olmak üzere, şirketin mutlak takdirine bağlı olarak müşteriye hizmetler sunacaktır.

MADDE 3: Şirketin Hizmetleri

Şirket, (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) müşterinin işlemlerinin yürütülmesini kolaylaştıracaktır, ancak müşteri, şirketin kendisine yönelik hiçbir zaman herhangi bir güven hizmeti ve/veya ticaret danışmanlığı veya danışmanlık hizmeti vermeyeceğini kabul ve beyan eder.

 • Şirket, müşterinin tüm işlemlerini, bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ve yalnızca sözleşme esasına göre gerçekleştirecektir. Şirket, müşterinin hesabını yönetmeyecek veya müşteriye hiçbir şekilde tavsiyede ve yönlendirme işleminde bulunmayacaktır.
 • Şirket, işbu sözleşme kapsamında müşteri tarafından talep edilen siparişleri ve işlemleri, müşteriye fayda sağlamamasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bakılmaksızın işleyecektir. Şirket, bu sözleşmede veya (cari.com.tr) web sitesindeki diğer belgelerde ve bilgilerde aksi kararlaştırılmadıkça, müşteriye herhangi bir işlemin veya siparişin durumu hakkında izleme yapma veya tavsiyede bulunma, yükümlülüğü altında değildir.
 • Şirket, müşteri tarafından hesap aracılığıyla veya işlem platformu (web sitesi) üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir işlemden mali olarak sorumlu olmayacaktır.
 • Şirketin, mali müşavirlere yönelik hizmetleri ücretsiz olarak düzenleme ve belli bir bedel karşılığı web sitesi hizmeti bulunur. Şirketin mali müşavirlere yönelik hizmetleri ise şu şekildedir:
  1. Mali müşavirlere şirketimiz (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) kullandırmak üzere web sitesi hizmeti sunmaktadır. Hosting - mail bedeli yıllık olarak ayrıca alınacak. Bu bedeller şirketimiz tarafınca belirlenecektir.
  2. Şirketimiz Mali müşavirlere sistemi (cari.com.tr) ücretsiz olarak kullandıracaktır.
  3. Mali müşavirin, mükellefi bizim sistemi kullanması dâhilinde, mükellefin (müşteri) sistem üzerinden izin vermesi durumunda mükellefe (müşteriye) ait tüm bilgilere, belgelere ulaşabilme, düzeltme, kayıt etme, silme gibi işlemlere müdahale etme yetkisi verebilecek;
  4. Şirket, (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri mali müşavirlere haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
 • Her müşteri, şirket hizmetlerinin ve ilgili hesabın tek yetkili kullanıcısı olacaktır. Müşteriye, hesabı kullanma ve ona erişme konusunda münhasır ve devredilemez bir hak verilmiştir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yakın akrabaları ve/veya üyeler dâhil olmak üzere başka hiçbir üçüncü tarafın olmamasını sağlamak onun sorumluluğundadır.
 • Müşteri, güvenlik bilgileri aracılığıyla verilen tüm siparişlerden sorumlu olacaktır ve şirket tarafından bu şekilde alınan tüm siparişler müşteri tarafından verilmiş kabul edilecektir. Ayrıca herhangi bir sipariş bir müşterinin hesabı aracılığıyla gönderildiği sürece, şirket makul olarak bu tür siparişlerin müşteri tarafından verildiğini varsayacak ve şirket konuyu daha fazla araştırma yükümlülüğü altında olmayacaktır. Şirket, konu ile ilgili olarak müşteri dışında herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacak ve herhangi bir yasal ilişki sürdürmeyecektir.
 • Müşteri, herhangi bir üçüncü şahıs adına ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın adına hareket ederse, şirket bu kişiyi müşteri olarak kabul etmeyecek ve bu şahsın tanımlanıp tanımlanmamasına bakılmaksızın bu şahıs karşısında sorumlu olmayacaktır.
 • Müşteri, şirkete verdiği siparişi sipariş anından itibaren mesai saatlerini kapsayan süre içerisinde 1 saat (60 dakika) içinde iptal etme hakkına sahiptir. İptal işlemi için mesai saatinin başladığı andan itibaren 1 saat (60 dakika) içerisinde mail yoluyla müşteri hizmetlerine ulaşarak iptal (bundan böyle “İptal” olarak anılacaktır) işlemlerinin olduğunu bildirebilirler. Müşteri, şirket tarafından sunulan 1 saatlik (60 dakika) iptal seçeneğinin, fiyat değişmediği sürece müşteri için geçerli ve kullanılabilir olduğunu kabul ve anlar.
 • Müşterinin platform (web sitesi) aracılığıyla şirkete sipariş verdiği andan 1 saat sonra, şirket müşteriden seçeneği satın almayı teklif edebilir (ancak zorunlu değildir) ve müşteri bu teklifi kabul etme hakkına sahiptir (bundan sonra "Satın Alma" olarak anılacaktır). Müşteri, platformda belirtilen koşullara tabi olarak bu iptal veya satın alma seçeneğini kullanma hakkına sahiptir. Bu koşullar, şirket tarafından tahsil edilen ücreti de içerebilir. Bu ücret platformda belirtilir. Şirket, iptal ve satın alma koşulları, maliyetleri vb. ile ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, bu tür bilgilerin platformda sağlanmasının yeterli olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, iptal ve/veya satın alımın kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlendiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 4: Alım ve İletim / Elektronik Ticaret

 • Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul ederek, bu sözleşmenin tüm hükümlerini ve web sitesindeki (cari.com.tr) ilgili bilgileri okuyup anladığını kabul eder. Şirket, müşteri adına bir temsilci olarak değil, bir asil olarak hareket edecektir
 • Siparişin Şirket tarafından alınması, kabul teşkil etmez ve kabul sadece emrin şirket tarafından yerine getirilmesi ile olur.
 • Müşteri, siparişinin alınması ve iletilmesi sırasında, şirketin içeriği ve/veya siparişi veren kişinin kimliğiyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • Müşteri, üçüncü şahıslar tarafından işlem platformu (Web Sitesi ve/veya hesabı) gibi önceden belirlenmiş elektronik araçlar kullanımıyla asıl kullanıcılara iletilen bilgilerden şirketin müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacağını kabul eder.
 • Müşteri, şirket tarafından sunulabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin her zaman satın alma veya ticari amaçlarla kullanılamayacağını ve bu ürünleri müşterilere sunup sunmayacağının şirketin mutlak takdirine bağlı olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket, herhangi bir ürünü temin etmeme dâhil olmakla birlikte, bu bölümle ilgili olarak parasal veya başka türlü hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 • Müşteri, aşağıdaki kurumsal eylemleri dikkate alarak aşağıdakileri kabul eder ve anlar. Müşteri, şirketin aşağıdaki durumlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle ve gerekçesiz olarak, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, üyeliği reddetme hakkına sahip olacağını kabul eder.
  1. Kararın uygulanması, gizli bilgilerin kötüye kullanılması durumunda;
  2. Yasadışı işlere siteyi alet etmeyi düşünürse;
  3. Müşteri bu sözleşme kapsamında şirkete karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getiremezse;
  4. Müşteri, kendi takdirine bağlı olarak, kapatmak zorunda kalabileceğini kabul eder ve bunu şirkete bildirse kayıt silme işlemi ve üyelik sonlandırılması gerçekleştirilir.

MADDE 5: Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • Şirket, kesintisiz hizmet, güvenli ve hatasız ve ticaret sitelerinin sunucularına yetkisiz erişimden muafiyet veya müşterinin bilgisayarlarındaki ve şirketin bilgisayarlarındaki donanım, yazılım, iletişim ve sistemlerdeki hasar, arıza veya arızalardan kaynaklanan kesintileri garanti etmez.
 • Şirket tarafından hizmet sağlanması, diğerlerinin yanı sıra, üçüncü şahıslara da bağlı olmaktadır. Şirket, üçüncü şahısların herhangi bir eylemi veya ihmalinden sorumlu değildir ve müşteriye ve/veya üçüncü şahıslara neden olunan herhangi bir zarar ve/veya kayıp ve/veya masraftan sorumlu değildir.
 • Şirket, müşteriye neden olduğu iddia edilen, mücbir sebepler veya şirketin kontrolünde olmayan ve ticaret sitesinin erişilebilirliğini etkileyen herhangi bir olay içeren herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
 • Şirket veya temsilcileri yukarıda belirtilen zararların olasılığından haberdar edilmiş olsa bile, şirket veya temsilcileri hiçbir koşulda doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

MADDE 6: Tarafların Hakları, Yükümlülükleri ve Teminatları

6.1 Müşteri Şu Haklara Sahip Olacaktır:

 • Müşteri, bu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına her zaman uyacağını garanti eder. Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ve bunlara tabi olarak web sitesinde bir işlemin gerçekleştirilmesini talep eden herhangi bir siparişi şirkete iletmek;
 • Müşterinin şirket aleyhine iddia edilen herhangi bir şikayeti olması veya müşteri ile şirket arasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, müşteri şikayetini tüm ilgili sorunları ve ayrıntıları içerecek şekilde şikayet hakkıyla şirkete iletebilir.TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ., bu tür bir şikayetin alındığını teyit edecek, konuyla ilgili dahili bir araştırma başlatacak ve müşteriye makul bir süre içinde (yani, şikayetin alındığı onayladıktan sonraki 3 ay içinde) yanıt verecektir. Şirket gerekli gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir ve böyle bir durumda ise şirket müşteriyi buna göre bilgilendirecektir.
 • Şirkete, iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği ve şirkete vermiş olduğu kişisel verilerdeki diğer değişiklikleri, güncel bilgilerin yürürlüğe girmesinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içerisinde şirkete bildirebilecektir.

6.2. Müşteri Yükümlülükleri

 • Hizmetlerin ve hesabın kullanımı ile ilgili olarak şirket tarafından verilen kullanıcı adı ve şifrenin her zaman sadece kendisi tarafından kullanılacağını ve başkalarına ifşa edilmeyeceğini garanti eder.
 • Güvenlik bilgileri aracılığıyla verilen tüm siparişlerden sorumlu olacak ve şirket tarafından bu şekilde alınan tüm siparişler müşteri tarafından verilmiş kabul edilecektir.
 • Şirketin zaman zaman müşteriye ifşa edeceği veya müşteriye sunacağı şirkete ait herhangi bir gizli bilgiyi ifşa etmemek için gerekli tüm adımları atacağını garanti eder.
 • Müşteri, üçüncü ve yetkisiz şahısların hesabına yetkisiz erişiminden ve hesabının işletilmesinden kaynaklanan finansal kayıp riski dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü riski kabul eder.
 • Tabi olduğu tüm geçerli yerel kanun ve/veya yönetmeliklerin şartlarını belirlemekten ve bunlara uymaktan sorumludur.
 • Müşteri tarafından herhangi bir işlem talebinin sunulması üzerine, bu sözleşmede veya web sitesinde bulunan herhangi bir malzemede yapılan herhangi bir değişiklik müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Ayrıca şirket, değişikliklerin önemli olduğunu düşünürse, bu tür değişiklikler müşteriye bildirilir. Değişiklikler müşteriye yapılan bildirimdeki belirtilen tarihte ve herhangi bir tarih belirtilmemişse bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.
 • Müşteri, kayıt sırasında kendisi hakkında doğru, eksiksiz ve gerçek bilgi verdiğini ve değiştirilmiş olabilecek kayıt bilgilerini derhal güncelleyerek sağlanan bilgilerin doğruluğunu koruyacağını onaylar. Bunun yapılmaması, hesabın kapatılmasına, hesap sınırlamalarına veya herhangi bir işlemin geçersiz kılınmasına neden olabileceğini kabul eder.
 • Şirketin, müşterinin talep ettiği herhangi bir işlemi veya bu sözleşme kapsamında gerekli diğer herhangi bir işlemi yapmayı reddetme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 • Müşteri, tüm değişikliklerden haberdar olmanın kendi sorumluluğunda olduğunu anlar. Uygulanabilir sürüm, şirketin web sitesine yüklenen en son sürüm olacak ve bir anlaşmazlık durumunda en son sürüm geçerli olacaktır.

6.3 Özel Entegratör

Şirket, E-Fatura kullanımı için gerekli gördüğü bir şirket (özel entegratör) ile birlikte çalışmaktadır. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan norm ve standartlara uygun olarak sağlanan E-fatura uygulamasının şirket kullanımına açılmasına ilişkin genel hüküm ve koşulların belirlenmesi için özel entegratör ile bir çalışma yürütülür.

Şirket, müşterilerin iade, iptal vs. gibi süreçlerini özel entegratörün sağladığı sistem üzerinde gerçekleştirilebilecektir.

Platform (cari.com.tr) Kullanıcısının Yükümlülüğü:

Müşterinin, şirket (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) tarafından belirtilen özel entegratör firma ile karşılıklı (Bilgilerin eksiksiz ve hatasız olarak doldurup) anlaşma yapma zorunluluğu vardır. Müşteri, (özel entegratör ile) anlaşma yapıldıktan sonra şirkete (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) gerekli bilgileri verme zorunluluğu olduğunu kabul ve beyan eder.

Özel Entegratör’ün Yükümlülüğü:

Şirketin (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) belirlediği özel entegratör, ile karşılıklı anlaşma yapan şirketin(TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) müşterisi için, özel entegratör portal (özel entegratör web sitesinin) kullanımına yönelik kullanıcı adı ve şifreler özel entegratör tarafından sağlanıp, müşteriler ile paylaşılacaktır.

6.4. Şirket Şu Haklara Sahip Olacaktır:

 • Müşterinin hesap aracılığıyla yaptığı işlemlere ilişkin niyetini açıklığa kavuşturmak da dâhil olmak üzere, buradaki sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz için müşteri ile iletişime geçebilecektir.
 • Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmenin veya web sitesinde sunulan materyalin hüküm ve koşullarını tek taraflı olarak değiştirmek ve/veya tadil etmek ve/veya yeniden düzenleme hakkına sahip olacaktır. Şirket, bu tür değişiklikleri müşteriye web sitesi aracılığıyla veya müşteriye bir e-posta göndererek bildirecektir.
 • Şirketin, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin herhangi birini ve/veya hükmünü kolaylaştırmak ve/veya geliştirmek için işbirliği yapmak amacıyla üçüncü taraflarla ilişki kurma hakkı vardır.
 • Bu sözleşme kapsamına girmeyen konular ve/veya yükümlülüklerle ilgili olarak, şirket, kendi takdirine göre, ancak her zaman iş gelenekleri ve hizmetler kapsamındaki mevcut uygulamalara uygun olarak hareket edecektir.

6.5. Şirketin Yükümlülükleri:

Bu sözleşmenin hükümlerine ve şirket, müşterinin bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olduğundan ve/veya bu sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmediğinden makul ölçüde tatmin olmasına bağlı olarak, (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) şirket hizmetleri web sitesi aracılığıyla sunacaktır.

 • İşbu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmek için. Sözleşmede yer alan hükümlere uyulacak olup ayrıca müşterinin şikâyetlerine belirlenen süreler içerisinde cevaplar verecektir.

MADDE 7: Tazminat ve Sorumluluk

 • Müşteri, şirket veya diğer üçüncü şahıslar tarafından maruz kalınan doğrudan veya dolaylı tüm yükümlülüklere karşı (bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kayıplar, zararlar, talepler, maliyetler veya masraflar dâhil) şirketi ve yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını veya temsilcilerini tazmin edecek ve tazmin ettirecektir.
 • Şirket, bu sözleşme ile ilgili olarak müşterinin maruz kaldığı herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı kayıp, masraf, maliyet veya yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.
 • Şirket, nedeni ne olursa olsun, müşterinin finansal olarak fırsat kaybından veya müşterinin önceden ödenmiş olan ürün fiyat farkı gibi herhangi bir azalmadan sorumlu olmayacaktır.
 • Şirket, müşteri adına hareket eden veya müşteri adına işlemlerin gerçekleştirildiği herhangi bir karşı tarafın, bankanın, saklama kuruluşunun veya diğer üçüncü şahısların herhangi bir eylemi veya ihmalinden veya iflasından sorumlu olmayacaktır.

MADDE 8: Kişisel Veriler

 • Müşteri, işbu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmekle, kişisel verilerinin / bilgilerinin şirket tarafından otomatik kontroller kullanılmadan toplanmasına ve işlenmesine, kendisinin kendisi tarafından şirkete sağlandığı gibi, geri dönülemez şekilde izin verir. Bu sözleşmenin amaçları doğrultusunda kişisel veri terimi, müşterinin adı, soyadı, cinsiyeti, adresi, telefon numarası, e-postası, IP adresi, çerezler ve müşteriye hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili bilgiler anlamına gelecektir.
 • Müşteri, şirket tarafından talep edilen kişisel verileri / bilgileri doğru, doğru ve eksiksiz sağlamakla yükümlü olacaktır.
 • Kişisel verilerin toplanmasının ve işlenmesinin amacı, şirketin müşteriye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi içindir. Ayrıca bu sözleşmeyle ilgili her türlü amaç dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şirketin görevini yapmasını sağlamak için geçerli düzenleyici mevzuat gerekliliklerine müşterinin de uyması beklenir.
 • Müşteri, doğrudan yukarıdaki bölümde açıklanan amaçlar için, şirketin toplama, kaydetme, sistematikleştirme, biriktirme, saklama, ayarlama (güncelleme, değiştirme), ayıklama, kullanma, aktarma (yayma, sağlama) hakkına sahip olduğunu kabul eder ve onaylar. Ayrıca (erişim), anonim hale getirme, engelleme, silme, bu tür kişisel verileri yok etme ve/veya yürürlükteki düzenleyici mevzuata göre diğer işlemleri gerçekleştirme haklarının da şirkette toplandığını kabul eder.
 • Müşteri, sözleşmenin süresi boyunca ve sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesini takip eden 5 yıl boyunca şirketin kişisel verilerini bu sözleşmede açıklanan şekilde saklamasını, muhafaza etmesini ve işlemesini kabul ve kabul eder.
 • Müşteri, işbu vesileyle, müşterinin siparişlerinin / işlemlerinin işlenmesini / yürütülmesini kolaylaştırmak amacı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, şirket tarafından üçüncü şahıslara ve temsilcilerine kişisel verilerin ifşa edilmesini kabul eder ve onaylar. Bu şekilde üçüncü tarafa ifşa edilecek kişisel verilerin (i) miktarı orantılı olması ve/veya yalnızca yukarıda açıklanan eylemleri ve hizmetleri kolaylaştırmak amacına yönelik olması gerekir ve (ii) şirket, söz konusu üçüncü tarafların kişisel verileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.
 • Şirket, kişisel verileri kamuya açık hale getirme ve / veya bu tür kişisel verileri, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği açıklamalara tabi olarak, başka herhangi bir amaçla ifşa etme hakkına sahip değildir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi sırasında şirket, bu tür kişisel verilerin yetkisiz veya kaza sonucu erişime, imha edilmesine, değiştirilmesine, bloke edilmesine, kopyalanmasına, sağlanmasına, yayılmasına ve diğer yasadışı eylemlere karşı korunması için gerekli yasal, mevzuata uygun işlemlerin yapılmasıyla organize edecek ve teknik önlemleri alacaktır.

MADDE 9: Masraflar ve Ücretler

 • Şirket, şirket tarafından sağlanan hizmet (ler) ile ilgili olarak müşteriden bir ücret alma hakkına sahip olacaktır. Bu durumu müşterilerine bildirecek müşteriler ona göre hareket etme tasarrufunu ellerinde bulunduracaklardır.
 • Şirket, yazılı anlaşmaya dayanarak iş tanıtıcılarına, yönlendiren acentelere veya diğer üçüncü taraflara ücret / komisyon ödeyebilir. Bu ücret / komisyon, işlemlerin sıklığı / hacmi ve/veya diğer parametrelerle ilgilidir. Tüm geçerli ücretler veya masraflar şirketin web sitesinde bulunabilir (Genel Ücretler). Şirket, zaman zaman ücretlerini ve masraflarını değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 10: Geçerli Kanun

 • Bu anlaşmanın hüküm ve koşulları ile bu anlaşmayla ilgili her türlü husus, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yorumlama ve/veya anlaşmazlıklar kanunlarına tabi olacaktır.
 • Şirket (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) ve müşteriler, mahkemelerinin yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde boyun eğmektedir.
 • İşbu sözleşmesinde ve eklerinde kaynaklı Müşteri-Şirket arasındaki uyuşmazlıklarda, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.
 • Şirket, mevzuatına göre ihtilaflı bir durumla ilgilenilmesi durumunda mahkeme duruşması sırasında tercümanın hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olacaktır.

MADDE 11: Sözleşmenin Süresi ve Feshi

MADDE 11: Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 • İşbu sözleşme, müşteri sözleşmeyi kabul ettiğinde ve şirketin istediği (peşin ödeme, gerekli kişileri paylaşması, (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) şirketin sözleşmesini onaylaması gibi) şartlar varsa bu şartları yaptığında yürürlüğe girecektir.
 • Sözleşmenin Türkçe metni ile başka bir dildeki çevirisi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, sözleşmenin bir bütün olarak Türkçe metni ve ayrıca yayınlanan diğer belgelerin / bilgilerin Türkçe sürümü / metni geçerli olacaktır.

Sözleşme aşağıdaki durumlardan herhangi birinde feshedilebilir:

 • Taraflardan her biri, diğer tarafa 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu anlaşmayı herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahip olacaktır. 15 günlük bildirim boyunca şirket, müşteriye sunulan hizmetleri sınırlayabilir.
 • Şirket, aşağıdaki durumlarda önceden bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi derhal feshetme, tüm açık pozisyonları kapatma, müşterinin hesabını bloke etme hakkına sahip olacaktır
 • Müşterinin ölümü veya yasal yetersizliği nedeniyle sözleşme feshedilebilir:

 • Herhangi bir başvuru yapılırsa veya bir toplantı yapılırsa veya bir karar onaylanırsa veya müşterinin iflas veya tasfiye tedbirleri alınır.
 • Müşteri ihlal ediyor veya şirket, müşterinin bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ve/veya şartlarını ihlal ettiğine ve/veya kendisinin bu sözleşmede yaptığı garanti ve beyanlardan herhangi birini ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçelere sahip olduğunda anlaşma şirket tarafından feshedilir.
 • Şirketin (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) dikkatini çekmesiyle şu kanıya varılırsa veya şirketin, müşterinin ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkede olgunluk yaşına gelmediğine yönelik makul gerekçeleri varsa. Sözleşme müşterinin gerekli şartları sağlamasından dolayı geçersiz kılınır. Ayrıca şirket, müşterinin yapmış olduğu işlemlerden şirket lehine olmadığı durumlar hariç sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Şirket, Müşterinin mevcut bilgilerine dayanarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir:

 • Bu sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak sahtekârlık amaçlı araçlar kullanıyorsa ve/veya kullanmışsa veya hileli bir plana dâhil olmuşsa;
 • (İ) Şirketin ve/veya (ii) Şirketin diğer müşterileri üzerinde ve/veya zararına yasadışı ve/veya uygunsuz ve/veya haksız ya da başka bir şekilde haksız bir avantaj elde etmiş olması;
 • Müşteri tarafından kasıtlı olarak ve / veya ihmal edilerek ve/veya başka şekilde gizlenen ve/veya önceden şirkete ifşa edilmeyen ve/veya şirket önceden bilseydi izin vermeyeceği bilgileri kullanarak haksız bir şekilde zenginleşmesi ve/veya bu tür bilgilerin müşteri tarafından bu anlaşmanın amaçları doğrultusunda kullanılmasına yetki vermeyeceği kesindir. Bu işlemleri gerçekleştirmiş olması;
 • Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken kötü niyetle hareket etmiş ise;
 • Müşterinin suçlu olması veya suçlu olduğuna, kötü niyetli davranıştan veya ağır ihmalden veya dolandırıcılıktan veya hileli yöntemler kullandığından veya bu sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak sahtekârlık planına karıştığına dair şüpheleri varsa;
 • Müşteri’nin şirket çalışanlarına karşı sözlü taciz konusunda 2 uyarı alması durumunda;
 • İşbu sözleşmenin yukarıda belirtilen bir nedenle ya da diğer geçerli nedenlerin oluşması ve sözleşmenin feshedilmesi durumunda, şirketin (TECHNOONE YAZILIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.) müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacak ve müşterinin varsa mali zararlarını da ödeme gibi bir zorunluluk altında değildir.
 • Fesih, geçerli yasa uyarınca gereklidir. Bu yüzden fesih işlemi söz konusu ihmaller, ihlaller ve kötü niyet gibi durumlarda uygulanacaktır. Ayrıca müşteri bu haksız ve yasal işlemleri yaptığında böyle bir yaptırımla karşılaşacağını da bilir ve kabul eder.

Ek 1 – Genel Koşullar / Teknik Düzenleme

MADDE 1: Müşterinin Sorumluluğu

 • Müşteri, bu genel koşulların bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.
 • Müşteri, işlem hesabı için kullanıcı adı ve şifresini güvence altına almaktan sorumludur. Müşterinin, müşteri işlem hesabının uygunsuz veya düzensiz kullanımına neden olan herhangi bir eylemi veya ihmalinden kaynaklanan her türlü hasardan tek başına müşteri sorumludur.
 • Müşteri tarafından, web sitesinin içeriğine dayanarak verilen ve müşteri tarafından alınacak herhangi bir karar için müşterinin tek başına sorumlu olduğu açıkça belirtilmiş ve kabul edilmiştir ve bu bağlamda herhangi bir iddia ve/veya dava ortaya çıkmayacaktır.

MADDE 2: Mali Bilgiler

 • Müşteri, web sitesindeki bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini ve diğer güvenilir bilgi kaynaklarına kıyasla uygunluğunu doğrulamalıdır. Şirket, web sitesinde sunulan bilgilerden veya web sitesi tarafından kullanılan bilgi kaynaklarından kaynaklanan herhangi bir iddia, maliyet, kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.
 • Müşteri, işlem hesabı ile ilgili olarak kendisine verilen herhangi bir sözlü bilginin kısmi ve doğrulanmamış olabileceğini onaylar ve kabul eder. Müşteri, yukarıda belirtilen bilgilere güvenilmesi için tek başına risk ve sorumluluğu kabul eder. Şirket, kendi ticaret yazılımı veya başka herhangi bir biçimde sağladığı fiyatlandırma veya diğer bilgilerin doğru olduğuna veya mevcut piyasa koşullarını yansıttığına dair herhangi bir garanti vermez.

MADDE 3: Telif hakkı

 • Web sitesindeki telif hakları ve fikri mülkiyet (IP), şirketin veya şirkete bu IP'yi web sitesi ve hizmetler de kullanma yetkisi veren üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan materyalin tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, kamuya sunulması veya teslim edilmesi yasaktır. Şirket tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış önceden izin alınmadıkça, telif hakkıyla korunan materyalin tamamen veya kısmen değiştirilmesi, reklamının yapılması, yayınlanması, devredilmesi, satılması, dağıtılması veya herhangi bir ticari kullanımının yapılması yasaktır.

MADDE 4: İçerik ve Üçüncü Tarafların Web Siteleri

 • Web sitesi, (cari.com.tr) finansal piyasalar ve/veya reklamcılıkla ilgili genel bilgileri, haberleri, yorumları, alıntıları ve diğer bilgileri içerebilir. Bazı bilgiler web sitesine bağlı olmayan şirketler tarafından sağlanmaktadır.
 • Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinden veya sahiplerinin eylemlerinden veya ihmallerinden veya bu web sitelerindeki üçüncü taraf reklamlarının ve sponsorluğunun içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Diğer web sitelerine köprüler yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir. Herhangi bir müşteri ve/veya potansiyel müşteri, bu tür bağlantıları riski kendisine ait olacak şekilde kullanır.

Sistem Entegrasyonları

Sistem geliştirici arkadaşlarımız, 4 seneyi aşkın olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak entegrasyonlar üzerinde geliştirmelerine devam ediyor.